Logo
Leading Software Development Company in Vietnam
Suzanne Jul 4, 2024 1008

17 Công cụ Quản lý Chất lượng mang lại Trải nghiệm người dùng hoàn hảo

Bài viết này khám phá sự phức tạp của QA trong phát triển phần mềm, làm sáng tỏ các phương pháp tiếp cận phổ biến, các giai đoạn khác nhau của QA và các công cụ giúp tất cả trở nên khả

Suzanne Jul 3, 2024 1017

17 Quality Assurance Tools for a Flawless User Experience

In the digital age, software quality is paramounIn the digital age, software quality is paramount.Strategic Quality Assurance (QA) is the linchpin that ensures software products not only meet technica

Suzanne Jun 13, 2024 1004

AI giúp bác sĩ chẩn đoán đã cách mạng hóa lĩnh vực y tế như thế nào

Cách AI giúp bác sĩ chẩn đoán cho bệnh nhân đã ảnh hưởng tích cực lên ngành y tế. Các nhà doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề khác nhau đã dùng AI để cải tiến sản phẩm và dịch vụ của họ với ngành y tế đư

Suzanne Jun 13, 2024 1005

LMS vs LXP: Sự lựa chọn và khác nhau giữa các nền tảng học tập

LMS vs LXP, hai nền tảng học tập phổ biến thường được các nhà quản lý nhân sự hoặc nhân viên L&D sử dụng để đào tạo nhân viên trong công ty.Mặc dù có tên gần giống nhau nhưng chúng là hai nền tảng khá

Suzanne Jun 5, 2024 1015

LMS vs LXP: The difference and choosing between learning platforms

LMS vs LXP, two popular learning platforms commonly use by HR or L&D managers for employee training in corporation. Despite similar name, they are two difference platforms which have difference functi

Suzanne May 31, 2024 1012

How AI helps doctor in diagnosis revolutionizes the medical field

How AI helps doctors in diagnosing for patient’s disease has greatly influenced positive for the healthcare industry. Business owners across various industries has leveraged AI to improve their produc

Suzanne Oct 30, 2023 1070

7 ứng dụng xã hội tốt nhất dành cho khách du lịch

Có rất nhiều trang web và ứng dụng dành riêng cho du khách, giúp họ đưa ra những lựa chọn đúng đắn cho chuyến đi của mình

Suzanne Oct 30, 2023 1071

Quy trình tiêu chuẩn trong phát triển website

Website là cánh cửa cho sự hiện diện trực tuyến của bạn và ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi, và thành công tổng thể của doanh nghiệp.

Suzanne Oct 30, 2023 1108

Standard Process In Website Development

A website serves as the virtual storefront for your online presence and can significantly impact user experience, conversion rates, and overall success.

Suzanne Oct 27, 2023 1055

Những Nền tảng được Người mua sắm yêu thích

Trong thế giới năng động và hướng tới công nghệ ngày nay, hành vi mua sắm của người tiêu dùng đã trải biến đổi sâu sắc.

Suzanne Oct 26, 2023 1143

Platform Shift in Shopping Behaviour

In today's fast-paced, technology-driven world, consumer shopping behaviors have undergone a profound transformation.

Suzanne Oct 15, 2023 1064

Vì Sao Cần Có Một Trang Web Chuyên Nghiệp Cho Doanh Nghiệp

Sở hữu một trang web không còn là một xa xỉ hay là một sự lựa chọn có hoặc không cho các doanh nghiệp nữa.

Suzanne Oct 15, 2023 1142

How to Grow Your Business with a Great Website

A website is not just a luxury or an option for businesses. It is a necessity and a powerful tool that can help you grow your business and achieve your goals.

Suzanne Oct 14, 2023 1048

10 + 2 Thông số để Tạo Một Trang Web Nổi bật

Trang web là trung tâm trong hệ sinh thái trực tuyến của một doanh nghiệp, vì nó đóng vai trò là nền tảng chính

Suzanne Oct 14, 2023 1074

10 + 2 Metrics to Make Your Website Stand Out

A website is a central component of a business's online ecosystem, as it serves as the main platform where customers can interact with the business and its products or services.

Suzanne Oct 14, 2023 1041

5 lý do hàng đầu để tìm kiếm gia công phần mềm ở nước ngoài

Trong những năm gần đây, phát triển phần mềm từ nguồn lực thuê ngoài là xu hướng nổi bật của các ngành công nghiệp và công ty.

Suzanne Oct 14, 2023 1020

Các quốc gia tốt nhất để phát triển phần mềm gia công phần mềm theo khu vực

Khi nói đến các quốc gia tốt nhất về Gia công phần mềm, bạn sẽ muốn tập trung vào các tiêu chuẩn lực lượng lao động CNTT của quốc gia đó

Suzanne Oct 13, 2023 1034

Phong cách quản lý và phát triển ngành phần mềm tăng trưởng ở các quốc gia khác nhau

Phong cách quản lý là cách các nhà quản lý lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát nhóm của mình.

Suzanne Oct 13, 2023 1018

Tại sao chúng ta nên xây dựng trung tâm phát triển Offshore tại Việt Nam

Theo Business Insider Australia, các khoản đầu tư lớn gần đây vào cơ sở hạ tầng và thị trường lao động từ các công ty lớn như Cisco, Blacklane, Equinix, Zoho, IBM, đã đưa Australia trở thành điểm đến toàn cầu về CNTT.

Suzanne Oct 13, 2023 1010

10 Meme quản lý dự án sẽ làm nên ngày của bạn

Nếu bạn là người quản lý dự án, rất có thể bạn đã trải qua những khoảnh khắc hài hước trong công việc hàng ngày của mình.

Suzanne Oct 13, 2023 1015

4 điều cần biết trước khi sang Việt Nam gia công phần mềm

Việt Nam nhiều lần có tên trong danh sách các quốc gia gia công phần mềm hàng đầu thế giới trong những năm gần đây.

Suzanne Oct 9, 2023 1017

Bí mật trong SEO: Cách Google đã thay đổi cuộc chơi từ năm 1999 đến 2023

Là doanh nhân, bạn hiểu rõ tầm quan trọng trong việc đứng đầu các cuộc so tài và phát triển doanh nghiệp trong thời đại kỹ thuật số.

Suzanne Oct 2, 2023 1132

SEO Secrets: How Google Changed the Game from 1999 to 2023

Being a business man, you know how important it is to stay ahead of the competition and grow your business in the digital age.

Suzanne Sep 27, 2023 1254

10 Project management memes that will make your day

If you're a project manager, chances are you've experienced your fair share of humorous and relatable moments in your daily work life.

Suzanne Sep 23, 2023 1113

Management styles and software development sector growth in different countries

Management styles are the ways that managers plan, organize, lead, and control their teams.

Suzanne Jun 1, 2021 1075

7 best social apps for travellers

Planning for a vacation is as much enjoyable as departing for the trip itself.

Suzanne May 10, 2021 1071

Why we should build our offshore development center in Vietnam

Vietnam is best known for the quality of the services delivered at a very reasonable production cost.

Suzanne Apr 24, 2021 1072

Best countries for outsourcing software development by region

Vietnam is best known for the quality of the services delivered at a very reasonable production cost.

Suzanne Apr 23, 2021 1043

4 things to know before shifting to vietnam for software outsourcing

Vietnam is best known for the quality of the services delivered at a very reasonable production cost.

Suzanne Jul 19, 2020 1046

Top 5 reasons for looking overseas software development outsourcing

Outsourcing has been the first choice of most companies in the past few years. It will remain this way for the upcoming years.